Campus Inicia

admin Desarrollo web, E-learning

Implementació en moodle de Campus Virtual per al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i posterior suport i manteniment.  

Motivat Coaching

admin Desarrollo web, E-learning

Campus Virtual, desarrollado con Moodle y con pasarela de pago (TPV virtual La Caixa). Cliente: Motivat Coaching Sitio Web: http://www.coachingonline-motivat.com/